Wiersz miłosny Śpiewu miłosnnego Jumów pod tytułem W Kokori żyje młoda dziewczyna

W Kokori żyje młoda dziewczyna

W Kokori żyje młoda dziewczyna,

Która się zwie Hesucita.

Piękna to dziewczyna.

Oczy ma jak gwiazdy.

Oczy ma jak gwiazdy, które migocą.

Przełożył Zbigniew stolarek