Narodziny miłości przypominają okres niemowlęctwa i napawają nas radosnym zdumieniem...

Michalina Wisłocka

W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się spieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni.

Michalina Wisłocka

Miłość bez zazdrości, to jak Polak bez wąsa.

Kazimierz Władysław Wójcicki

Pierwszej miłości postrzał najgłębiej kaleczy.

Wolter

Miłość jest jak wiatr — jesienią wieje najsilniej.

Sławomir Wróblewski

Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować.

Stanisław Wyspiański

Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia.

Witold Zechenter

Miłość, zazdrość, życie — kończą się jednocześnie.

Emil Zegadłowicz

Dążeniem, przemienieniem, doskonaleniem świadomości jest miłość!

Emil Zegadłowicz

Miłość jest tak rzadkim zjawiskiem jak geniusz.

Emil Zegadłowicz

Stref miłosnych jest wiele; miłość jest jedna.

Emil Zegadłowicz

Jak jaskółki miłość przynosi domom szczęście.

Emil Zola

Walka z miłością to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.

Stefan Żeromski

Kochać a kochać to różnica.

Henryk Sienkiewicz

Kochamy tylko te kobiety, które możemy uczynić szczęśliwymi.

Marcel Achard

Kochaj i czyń, co chcesz.

Św. Augustyn

Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać nie pozbawiając swej ofiary życia.

Adam Bahdaj

Jest pewne, że człowiek kochający nigdy nie uczyni źle, a zazdrosny dobrze.

Honoriusz Balzac

Nie należy nigdy osądzać ludzi, których kochamy. Afekt nie będący ślepym, afektem nie jest.

Honoriusz Balzac

Ukochane istoty są nieraz piołunowymi kielichami, które trzeba pić z zamkniętymi oczyma.

Charles Baudelaire

Niebo, ziemia, morze i piekło czują wszechmoc miłości, wszystkie istoty są oddane, sama przyroda uznaje ją swą panią. Dla tego, kto kocha, niepodobieństwa żadnego na świecie nie masz.

Giovanni Boccaccio