Listy miłosne

List Owidiusza do żony

Listy Pliniusza Młodszego do żony Kalpurni

Listy Heloizy do Abelarda oraz fragment listu Abelarda do przyjaciela

Pierwszy polski list miłosny

List Barbary Radziwiłłówny do króla Zygmunta Augusta

Listy Jana III Sobieskiego do Marysieńki

Listy Marianny d'Alcoforado do markiza Noëla Bouton de Chamilly

Listy Julii de Leapinasse do hrabiego de Guiberta

Listy Johanna Wolfganga Goethego do Charlotty von Stein

Listy karła Żużu Boruwławakiego do narzeczonej

Listy Tomasza Kajetana Węgierskiego i jego paryskiej kochanki Julii

Listy Tadeusza Kościuszki do Tekli Żurowskiej

Listy Wolfganga Amadeusza Mozarta do żony Konstancji

Listy Napoleona do Józefiny

Listy Napoleona do Marii-Luizy

Listy Georga Byrona do bliskich mu kobiet

Listy Maryli z Wereazczaków Puttkamerowej oraz Adama Mickiewicza

List Karoliny Joeniach do Adama Mickiewicza

List George Sand do Wojciecha Grzymaly

Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej

List Juliusza Głowackiego do Joanny Bobrowej

Listy Cypriana Kamila Norwida do Marii Trembickiej

Listy Gustawa Flauberta do Colet i panny Dosquet

Listy Piotra Curie do żony oraz fragmenty pamiętników Marii Skłodowskiej-Curie

Listy Rudolfa II do żony Stefanii

Listy Rainera Marii Rilkego i Lou Andreas Salomé

Listy Franza Kafki do ukochanej Felicji

Listy Kazimierza Junoszy-Stępowskiego do Mary

Listy Jerzego Lieberta do Agnieszki