O to, czy trzeba kochać, nie trzeba pytać, to trzeba czuć.

Biaise Pascal

Kocha się z nadmiaru siły, z nadmiaru energii.

Włodzimierz Pietrzak

Szczęście jest tylko jedno... w wielkiej ciszy wielkiego kochania.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Najgorszym jest człowiek, który nikogo nie kochając, wymaga dla siebie miłości od innych.

Jules Rainis

Kto jest mocny, ten pragnie kochać, nawet jeśli instynkt samozachowawczy mu tego zabrania; kto jest słaby, pragnie być kochany i rozum też mu to nakazuje.

Jules Rainis

Póty się człowiek w pięknej rzeczy kocha, póki piękniejszej nie ujrzy.

Mikołaj Rej

Kochać się za młodu, a ożenić na starość, jest to słuchać przez cały dzień śpiewu skowronka latającego w powietrzu, a wieczorem jeść pieczeń z niego.

Jean Paul Richter

Kobieta będzie kochać sto razy i zawsze będzie przysięgać, że tak kocha pierwszy raz.

Maria Rodziewiczówna

Ci, którzy najwięcej kochani, powinni baczyć na to, by jak najmniej miłość swoich kochanych wystawiać na próbę.

Romain Rolland

Nie trzeba kochać nadmiernie, ludzie nie potrzebują tego, zawadza im to. Najwięcej wszak zwykliśmy żądać od osób ukochanych.

Romain Rolland

Niepewność stanowi jeden więcej urok z chwilą, gdy kochamy. Tajnia rzeczy niezbadanych dopełnia powabów tego, co wydaje się nam znane.

Romain Rolland

Któż byłby godzien kochania, gdyby miał je przypisać tylko swym zaletom, a nie czarodziejskiej i wyrozumiałej sile miłości?

Romain Rolland

Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie.

Romain Rolland

Cóż znaczy słowo «kochać», jeśli nie «kochać kogoś drugiego».

Romain Rolland

W każdej duszy są rzeczy, których pokazywać nie wolno. Nawet wówczas, gdy się kocha? Właśnie wówczas!

Romain Rolland

Lepiej się kochać bez wzajemności niż nienawidzić z wzajemnością.

Janusz Roś

Kto pozwala źle mówić o przedmiocie miłości swojej, albo wcale nie kocha, albo jest podły.

Jan Jakub Rousseau

Ileż by wiedziano, wiedząc, czemu ktoś, kogo się kocha, już nie kocha.

Françoise Sagan

Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki.

Charles de Saint-Evrémond

Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.

Antoine de Saint-Exupéry

Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.

George Sand