Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności.

Stanisław Dygat

Gdy woda jest spokojna — można zobaczyć dno. Tak samo można zobaczyć duszę ukochanej w chwili pełnego szczęścia.

Ilja Erenburg

Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosnym.

Feliks Feldheim

Wszystkie kobiety gwałtem chciałyby przybrać swego kochanka w mężowski szlafrok. Widzimy nieznośnych uczonych, którzy ścinają piękny kwiat rosnący ku słońcu, aby zeń uczynić wysuszoną starzyznę w zielniku: to samo czynią kobiety.

Oktawiusz Fenillet

W młodości kocha się kobiety, które przypominają tę pierwszą, potem kocha się je dlatego, że różnią się między sobą.

Gustaw Flaubert

Jakże często uroczą kobietę od wspaniałego mężczyzny dzieli tylko drobiazg: że są małżeństwem.

Gustaw Flaubert

Zapamiętajcie sobie, że kobiety pragną, abyśmy je kochali, lecz jednocześnie — abyśmy potrafili jej zabawiać.

Bernard le Bowier de Fontenelle

Tylko te kobiety ośmielają mężczyzn do wyznań miłosnych, które się nimi bawić i upajać lubią.

Marian Gawlewicz

Kochając prawdziwie, kobieta z uśmiechem na ustach robi wszystko dla ukochanego mężczyzny.

Romain Hereux

Źródłem liryki nie jest harem, lecz tęsknota za jedną kobietą... Don Juani nie są na ogół poetami.

Ludwik Hirszfeld

Kiedy jest się z ukochanym człowiekiem, godziny zatrzymują się, rzeczywistość roztapia się we mgle, zmierzch nie jest szary, ale szafirowy, a ulice pachną sianem.

Halina Górska

Kiedy one nas kochają, nie wiemy nigdy na pewno, czy tymi kochanymi jesteśmy my sami, lecz kiedy one nas przestaną kochać, wiemy doskonale, że to właśnie my już nie jesteśmy kochani.

Paul Geraldy

Zazdrość — udręka dla kochającego, a oblega dla ukochanej.

Carlo Goldoni

Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko bardzo piękną kobietę. To mu pomoże, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił.

Sacha Guitry

Nigdym jeszcze nie znał lęku przed złością ani trwogi przed nienawiścią mężczyzny, wielokrotnie jednak miałem uczucie strachu przed miłością kobiety

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Kobieta w życiu zabiera mężczyźnie pamięć i wolność, czyniąc zeń niewolnika miłości.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Mężczyzna, kochając, zrywa jeden z tysięcznych kwiatów, którymi jego życie zakwita, kobieta zrywa jedyny. Jego do zawsze kwitnącej róży, ją do aloesu, tylko na pół wieku kwiat wydającego porównać by można.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem.

Henryk Horosz