Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha — to nie żyje.

Vinet

Prawdziwa miłość czyni zawsze lepszym, kimkolwiek byłaby kobieta, którą się kocha.

Aleksander Dumas

Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty za to, co daje, ani szczęścia równemu temu, jakie chce sprawić.

Klementyna Hoffmanowa

Nigdy nie kochała ta, która nie odważy się postawić wszystkiego na jedną kartę.

John Dryden

Higiena i miłość nigdy nie będą w zgodzie, albowiem pierwsza poleca owoce dojrzałe, a druga ich nie znosi.

H. Sienkiewicz

Kobieta może się niekiedy oprzeć miłości, którą czuje, ale nie oprze się miłości, jaką wzbudza.

Sophie Gay

Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość.

Ernest Raupach

Kobieta chce być kochana bez powodu, bez dlaczego, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego. Że ona jest.

Henri Amiel

Kocha się tylko te kobiety, które się uszczęśliwia.

Marcel Achard

Miłość to ufność zakuta w kajdany. Kochasz, i nie wiesz, czy jesteś kochany.

 

Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.

Marcel Achard

Nieobecność to lekarstwo na miłość.

Miquel Cervantes

Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.

Św. Franciszek Salezy

Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły.

Aldona Różanek

Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety, pozostali obywają się wytrychem.

 

Kobietę studiuje się 3 tygodnie, kocha — 3 miesiące, kłóci się z nią 3 lata, znosi 30; a dzieci robią to samo od nowa

Hippolyte Taine

Jeśli miłość jest ożywczym słońcem ludzkiej natury, jakże niełaskawie rozdzieliła ona swe promienie między mnie i tę, którą kocham! Ją ozłociła całym światłem swoim i blaskiem, a moją istotę przenika tylko niewidzialnymi promieniami żaru. Ona jaśnieje, jest chłodna jak tropikalny świetlik. Ja, ciemny, nieurodziwy, podobny jestem świerszczowi w gorącym popiele.

Samuel Taylor Coleridge

To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.

Oscar Wilde

Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją.

Ernst Penzoldt

Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości.

Johan Wolfgang Goethe