Małżeństwo ze stanowiska matematycznego jest równaniem o dwóch niewiadomych.

Seweryn Eugeniusz Barbag

Małżeństwo ze stanowiska człowieka rozsądnego jest tradycyjnym oszustwem.

Seweryn Eugeniusz Barbag

Żona — stworzenie na pozór obłaskawione, chronione, wielojęzyczne.

Kazimierz Bartoszewicz

Małżeństwo — wada dwóch serc.

Wojciech Bartoszewski

Małżeństwo — to rodzej monety, w której i tak z orła zrobią reszkę.

Wojciech Bartoszewski

Lekkomyślne żenienie się z miłości musi być chyba występkiem, zamienia ono bowiem niejednokrotnie pożycie małżonków na dożywotni dom kary... bez poprawy.

Jan Baudouin de Courtenay

Ze wszystkich poważnych rzeczy małżeństwo jest największym błazeństwem.

Pierre de Beaumarchais

Małżeństwo jest jak zapchany tramwaj, pierw się człowiek męczy, aby doń wejść, a potem bezskutecznie stara się wydostać.

Zbigniew Bechek

Miłość kończy się czasem małżeństwem, a czasem z małżeństwem.

Zbigniew Bechek

Rozwodnik to wielki optymista, który sądzi, że następnym razem trafi lepiej.

Zbigniew Bechek

Małżeństwo to organiczne zespolenie dwu ustrojów — tyranii i demokracji.

Zbyszko Bednorz

Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu.

Pierre Benoit

Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra — anegdotka lub żona.

Tristan Bernard

Czy się żenić? Albo weźmiesz ładną, albo szpetną. Jeśli ładną, to dla ludzi, jeśli brzydką, trud na trudzie. Ani to dobre, ani to. Lepiej się więc nie żenić.

Bias z Preny

Małżeństwo jest prawdziwą loterią: w urnie (loteryjnej) znajdziesz mnóstwo czarnych biletów, a białych, które są wygrywającymi, bardzo mało.

Napoleon Bonaparte

Nie powinno się szukać dla siebie żony wśród kokietek.

Napoleon Bonaparte

Małżeństwo jest to przekład na prozę poematu «Miłość».

Alfred Bougeart

Małżeństwo podobne jest do gry w ślepą babkę: nie wiesz, kogo złapiesz.

Kazimierz Bujnicki

Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie.

Karol Bunsch

Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą, od razu przeskakują do spisu treści.

Pascale Campanile

Wymiana nawyków: ja daruję ci ten nawyk, ty mi tamten, i tak rodzi się małżeństwo.

Elias Canetti