Stałą taktyką żon jest wieczne niezadowolenie, którym łaskocze się próżność mężowską, dążącą do przekonania żon, jak wielką karierą było ich zamążpójście.

Alfred Aleksander Konar

Małżeństwo jest jak podróż w nieznane. Wiadomo, skąd i kiedy się wyjeżdża, ale nie wiadomo, kiedy i dokąd się dojedzie.

Jan Koprowski

Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.

Victor Kova

Małżeństwo z miłości? To wyrachowanie.

Mieczysław Kozłowski

Miłość może mieć wiele imion — małżeństwu zostaje nazwisko.

Mieczysław Kozłowski

O tych, którzy wstępują pośpiesznie w związki małżeńskie: ostatnią deskę ratunku dzielą na pół.

Mieczysław Kozłowski

Ubogi, który żeni się z bogatą, kładzie sobie stryczek na szyję i oddaje drugi koniec w ręce żony.

Józef Ignacy Kraszewski

Nie jest w zwyczaju żenić się z kobietą, która przedtem miała z kimś stosunek. Jest natomiast w zwyczaju mieć stosunek z kobietą, która przedtem wyszła za mąż.

Karl Kraus

Nie ma nic ponad wierność kobiety, która w każdym położeniu jest przekonana, że nie zdradza swego męża.

Karl Kraus

Każde małżeństwo jest mezaliansem.

Karl Kraus

Małżeństwo bywa często dla kobiety śmiercią cywilną.

Anatol Krzyżanowski

Kawaler przed ślubem: amator, który zamierza przejść na zawodowstwo.

Aleksander Kumor

Niejedno małżeństwo uratowałby tłumacz.

Aleksander Kumor

Są małżonkowie kłócący się nawet o to, które z nich jest bardziej zgodne.

Aleksander Kumor

Przeciwieństwa się stykają — często na ślubnym kobiercu.

Aleksander Kumor

Ideał żony dla niektórych mężczyzn: kucharka w domu, księżna poza domem. Realizuje się to akurat odwrotnie.

Aleksander Kumor

Nieudane małżeństwo jest to stwarzanie w dwójkę problemu, który potem pojedynczo usiłuje się rozwiązać.

Aleksander Kumor

Ślub: chwila, kiedy poeta przekształca się w dramaturga.

Aleksander Kumor

W małżeństwie można się zabawić, na rozwód trzeba zapracować.

Aleksander Kumor

Współmałżonek jest po to, by z nim żyć, nie z niego.

Aleksander Kumor

Bywa, że pierwszym aktem zgody małżeńskiej jest zgoda na rozwód.

Aleksander Kumor