Mężczyzna, który żeni się z kobietą mądrzejszą od siebie, ogranicza swoją wolność.

Pittakos

Małżonkowie niecierpliwi są jak dwa polana rozpalone, które im bliżej siebie, tym się bardziej niszczą.

Platon

Małżeństwo dobrane, jakież to szczęście na ziemi! Jeżeliby się kiedy sprzeciwiać sobie mogli, chybaby to wtenczas nastąpiło, gdyby jedno za drugie umierać chciało.

Platon

Nieszczęśliwi małżonkowie, co się tylko kochają, przyjaźń z miłością złączone potrzebniejsza im w życiu.

Platon

Starość i małżeństwo mają podobieństwo: obojga sobie życzymy, a jak przyjdą, często jesteśmy smutni.

Platon

Często w małżeństwie pierwej się rodzą przykrości niż dzieci.

Platon

Jest miejsce na ziemi, w którym nigdy prawdziwej wesołości nie było, a to jest w złym małżeństwie.

Platon

Żona ma być kochaniem męża; ale mąż przy niej niech nie będzie zniewieściałym.

Platon

Mąż powinien okazywać względy żonie, a będzie miał w niej zaufanie jak w przyjaciółce.

Platon

Mężowie w tym są niesprawiedliwi, bo wymagają od swych żon wierności, a sami nie zawsze jej dochowują. Podobni są w tym do owego hetmana, który od żołnierzy wymaga, żeby odważnie walczyli, a sam ucieka.

Plutarch

Są małżeństwa, które latami toczą swoją prywatną wojnę, gdyż nigdy nie miały swojego prywatnego pokoju.

Wojciech Podleś

Zakochany mąż wszędzie widzi zdradzanych mężów.

Marcel Proust

Jedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwu żony jest głuchota męża.

Franciszek Rabelais

W małżeństwie: prawda żony i prawda męża są ich wspólnymi kłamstwami.

Feliks Rajczak

Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu mnoży.

Mikołaj Rej

Dobrane małżeństwo — kiedy oboje małżonkowie w tym samym czasie odczuwają potrzebę kłótni.

Jules Renard

Miłość bez małżeństwa podobną jest do wędrownego ptaka, który usiada spocząć na maszcie ciągle posuwającego się okrętu; lepsze jest, jak sądzę, piękne a pożyteczne zielone drzewo, co się wcale z miejsca nie rusza i na konarach złożyć można swe gniazdo, nie obawiając się, by go liny okrętowe nie zrzuciły.

Jean Paul Richter

Jedyne dostojeństwo związku małżeńskiego stanowi miłość wyłączna, wierność dwu serc. Jeśli to zniknie, cóż zostanie poza pewnymi korzyściami praktycznymi?

Romain Rolland

Materiał, z którego zrobiony jest kochanek, nie potrzebuje być trwały — wystarcza, że się podoba. Ale dobry mąż musi być z dobrego, trwałego sukna.

Romain Rolland