Żona, która nie potrafi wpływać na swego męża, jest gąską; żona, która nie chce nań wpływać, jest świętą.

Marie von Ebner-Eschenbach

Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Żony innych, niestety, wiedzą.

Edgar Faure

Kobieta — jedyna pułapka na myszy, która biega za myszą.

George Bernard Shaw

Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.

Marie von Ebner-Eschenbach

Kobiety — słodka większość ludności świata.

June Jordan

Bez kobiet dwa okresy życia byłyby bez opieki, a środkowy bez rozkoszy.

Molier

Od pięknej kobiety prędko odwykniesz, od dobrej nigdy.

Michel de Montaigne

Kobieta jest drugim błędem Boga.

Fryderyk Nietzsche

To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.

Romain Gary

Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że każda miłość jest pierwsza. Prawdziwa może być tylko raz, inne to surogaty, namiastki uczucia.

Romain Herreux

Kobiety nie wiedzą nigdy, czego właściwie mężczyźni nie znoszą.

Johann Wolfgang Goethe

Kobiety — większość, która jest traktowana jak mniejszość.

Lisa Kraemer

Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa.

Samuel Taylor Coleridge

Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech — aby zaradzić temu, że jest piękna.

Fryderyk Nietzsche

My to nadajemy wartość kobietom, i oto dlaczego one nic nie warte.

Honoré de Mirabeau

Kawaler to mężczyzna, któremu do szczęścia brakuje żony.

Felix Scholz

Dzięki miłości człowiek może rozwiązać generalny problem ludzkiego istnienia — przezwyciężyć uczucie osamotnienia.

Erich Fromm

Cnota jest to słowo rodzaju żeńskiego, dlatego więc dotyczy tylko kobiet.

Jaromir John

Miłość to blask słońca, dar losu i piękno chwili.

Safona

Kobieta jest jak sędzia, który często pokazuje żółtą kartkę, ale nigdy czerwonej.

Marcello Mastroianni

Miłość może być jak kryształ piękna w swej czystości, a mimo to powierzchowna, dopóki nie zostanie doświadczona.

Ellen G. White