Matce potrzeba dwadzieścia lat, żeby z syna zrobić człowieka. Inna kobieta zrobi z niego wariata w ciągu dwudziestu minut.

Henryk Rowland

Mężczyzna czy kobieta, silni we dwoje, poszukują w partnerze każdej innej zalety, prócz siły.

George Bernard Shaw

Cnota to często tylko niezdolność do odczuwania przyjemności.

Jean Jacques Rousseau

Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzny.

Henryk Sienkiewicz

Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota ile waży, ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny.

Henryk Sienkiewicz

Kobieta z charakterem poświęci tysiąc razy życie dla ukochanego, a poróżni się z nim na zawsze, dla jakiejś urażonej ambicji, o głupstwo.

Stendhal

Jeżeli miłość twoja nie ma żadnych szans, powinieneś zamilknąć, bo nie należy mieszać miłości z niewolnictwem serca. Miłość, która prosi, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczuciem lokajskim.

Antoine de Saint-Exupéry

W miłości młodzieńcy płacą za to, co robią, zaś starcy za to, czego nie robią.

Pierre Augustin Beaumarchais

Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.

Bolesław Prus

Nagła zmiana uczuć — miłość do innego mężczyzny, do innej kobiety — rozwija osobowość. Jest więc zjawiskiem z gruntu zdrowym.

Sakaguchiango

Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.

Johann Peter Eckermann

Cnota — suma rzeczy, których nie zrobiliśmy z lenistwa, tchórzostwa lub głupoty.

Henry Miller

Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.

Arystoteles

Być zakochanym — nieprzyzwoicie przeceniać różnicę między jedną kobietą a drugą.

George Bernard Shaw

Więcej mądrości nauczy cię jedna żona niż tysiąc kochanek.

Aleksander Świętochowski

Kobieta musi być wybredna i ostrożna: wybredna — bo zyskuje szacunek, ostrożna — bo nie warto się śpieszyć.

Erike Werner

Kobieta, którą mąż zaniedbuje, zaczyna siebie również zaniedbywać albo sprawiać sobie wspaniałe kapelusze za pieniądze męża innej kobiety.

Aleksander Świętochowski

Dziewczyna łatwa do zdobycia może być trudna do zniesienia.

Ferdynand Wiseley

To jest nie do uwierzenia, jak w źle dobranym małżeństwie kobieta marnuje wszelką ducha swego potęgę, wszelkie zdolności i wszelki ku lepszemu popęd.

Narcyza Żmichowska

Miłość polega na podziwianiu i rozwijaniu miłych cech osoby ukochanej — pod warunkiem, że samemu się korzysta z jej błogosławionych skutków.

Samuel Taylor Coleridge