Większość mężczyzn byłaby kompletnie zszokowana, gdyby dotarło do nich, czego kobieta rzeczywiście potrzebuje w łóżku.

Peter Baker

Pożądanie i wstręt różnią się od siebie, tak jak rzecz przyszła od teraźniejszej.

Thomas Hobbes

Przyjemności cielesne przeszkadzają w używaniu rozumu z trzech powodów — rozpraszają go, krępują i są mu przeciwne.

Św. Tomasz z Akwinu

Gdyby życie polegało na przyjemnościach cielesnych, wówczas moglibyśmy nazwać woły szczęśliwymi, gdy znajdą groch do zjedzenia.

Heraklit z Efezu

Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać.

Max Scheler

Początkowo seks stanowi egzaltację miłości, potem stapia się z nią w jedno.

Cyril Collard

Według Leibnitza największym źródłem przyjemności jest miłość Boga.

Zygmunt Freud

Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości.

Fryderyk Nietzsche

Najbardziej ponadczasowym i klasycznym pięknem są piersi kobiety.

Johnny Depp

Nie należy bać się lesbijek — to stuprocentowe kobiety.

Cindy Crawford

Podobnie jak psy, które wyczuwają tych, którzy się ich boją, kochankowie rozpoznają tych, którzy nie przystają do nich ciałem i duszą.

Cyril Collard

Wszystko w małżeństwie jest przejściowe, ale przewoźna część obcowania przypada na rozmowę.

Fryderyk Nietzsche

Cudownym środkiem upiększającym jest codzienne uprawianie seksu.

Shannen Doherty

Stopień i rodzaj płciowości człowieka sięga aż w najostateczniejsze szczyty jego duszy.

Fryderyk Nietzsche

Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie.

Oskar Wilde

Sztuka powstaje dzięki sublimacji indywidualnych popędów.

Zygmunt Freud

W epoce AIDS seks stal się groźniejszy od cholesterolu.

Stefania Sabin

Biseksualizm jest ukrytym w rękawie, piątym asem amerykańskiej kultury erotycznej.

John Cleland

Różnica między dwoma narządami płciowymi nie jest tak głęboka, jak warstwa filozoficzna między mężczyzną a kobietą.

Anthony Quinn

Gdy osobowość z silną skłonnością do erotyzmu zderzy się z silnymi uczuciami religijnymi — następuje sublimacja erotyzmu albo zdruzgotanie wiary.

Luis Bunuel

Gdzie kochać nie można tam należy mijać.

Fryderyk Nietzsche