Uwodzenie to wyrafinowany pojedynek w dziedzinie psychologii stosowanej.

Gianni Monduzzi

Seks jest tak straszliwym narkotykiem biologicznym, że trudno mówić o sposobie jego stosowania.

Gianni Monduzzi

Intensywność miłośi jest wprost proporcjonalna do wrażliwości tego, kto kocha, i odwrotnie proporcjonalna do braku wrażliwości tego, kto jest kochany.

Gianni Monduzzi

Pociąg do mokrego fartucha nie wymaga motywów, podczas gdy wielu ludzi odwiedza domy rozpusty z powodu fałszywego pojmowania względów higienicznych.

Włodzimierz Sołowiow

Prawdziwa miłość duchowa nie jest słabym naśladowaniem i zapowiedzią śmierci, lecz triumfem nad nią — postrzeganiem chwilowego, jako wiecznego.

Włodzimierz Sołowiow

Kobieta żyjąca pełnią życia to ta, która ma przyjaciela, męża i kochanka — przyjacielowi mówi to, czego nie myśli, mężowi nie mówi, co robi, a z kochankiem robi to, o czym nie mówi.

Gianni Monduzzi

Połowiczny wzwód to półśrodek, o czym wiedział Arystoteles, dlatego większość penisów w muzeach ścięto drewnianym młotkiem.

Donald Barthelme

Sens miłości ludzkiej najogólniej polega na uzasadnieniu i zbawieniu indywidualności poprzez ofiarę egoizmu.

Włodzimierz Sołowiow

Nie bez powodu stosunki płciowe nie tylko noszą nazwę miłoścu ale będąc ideałem wszelkiej innej miłości, stanowią w świadomości ogółu miłość uprzywilejowaną.

Włodzimierz Sołowiow

Każda miłość wymaga zbyt wielkich trudów, to ciężar ponad siły, tylko w miłości do Boga odnajdujemy lekkość i wytchnienie.

Rainer Maria Rilke

Najsilniejsza miłość nader często bywa nieodwzajemniona, i nie wydaje nie tylko wielkiego, ale w ogóle żadnego potomstwa.

Włodzimierz Sołowiow

Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa — w tej, czy innej postaci.

Włodzimierz Sołowiow

Współistność dwojga ludzi to rzecz niemożliwa, i tam gdzie się mimo to wydaje pojawiać, stanowi ograniczenie, które obrabowuje jedną lub obie strony z pełni ich swobody.

Rainer Maria Rilke

«Bądź moja» — jest w tym miłość, racjonalizm... i kapitalizm.

Robert Musil

Wraz z zespoleniem dwojga kochających się ludzi nic nie staje się wspólne, wzrasta samotność.

Rainer Maria Rilke

Istnieje tylko jedna silą, która może od wewnątrz osłabiać egoizm — to miłość, a przede wszystkim miłość płciowa.

Włodzimierz Sołowiow

Jedynie miłość płciowa czyni zadość wymaganiom, bez których nie da się zlikwidować samolubstwa w obcowaniu z innym człowiekiem.

Włodzimierz Sołowiow

Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.

Włodzimierz Sołowiow