Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań.

Jules Michelet

Miłość, przyznajmy, to wielka mistrzyni — potrafi zrobić z nas kogoś, kim nigdy nie byliśmy.

Molier

Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności.

Michel de Montaigne

Miłość jest podstawą całego świata.

Alfred de Musset

Miłość to jest jakby zatrzymanie czasu; wstrzymanie wskazówek zegara.

Stefan Napierski

Miłość? Nie ma słowa bardzie zohydzonego — i nie ma piękniejszego w języku ludzkim. Miłość może być wytartym liczmanem, przechodzącym przez setki rąk, i drogocennym kruszcem, utajonym przed oczyma wszystkich.

Pola Negri

Miłość to jeden z wzorów kobierca, z wielu, z dziesiątków wzorów życia.

Nikołaj Nikitin

Miłość jest celem ostatecznym historii świata — jednością wszechświata.

Novalis

Miłość? To blaga... Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego.

Aleksiej Nowikow-Priboj

Podróżą każda miłość jest...

Agnieszka Osiecka

Miłość to rodzaj służby wojskowej.

Owidiusz

Miłość jest najtańszą z religii.

Cesare Pavese

Miłość jest najlepszym nauczycielem.

Pliniusz Młodszy

Miłość jest jak miód, ze smakiem można jej kosztować, ale niepodobna kąpać się w niej.

Bolesław Prus

Miłość — to nagroda otrzymana bez zasług.

Janis Rainis

Miłość podobną jest do kartofli: jest czternaście sposobów przygotowania jej.

Jean-Paul Richter

Miłość niejedno ma imię. I wiele pseudonimów.

Janusz Roś

Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.

Bertrand Russell

Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka — rekonstrukcją pamięciową.

Horacy Safrin

Miłość jest przede wszystkim zasłuchaniem w ciszy. Kochać to rozpamiętywać.

Antoine de Saint-Exupéry

Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym, bezmiar wód nie ugasi miłości ani strumienie jej nie utopią.

Salomon