Uniesienie, niesprawiedliwość, przelotna zdrada nawet dadzą się naprawić; ale nieszczerość wprowadza obcy element, który znieprawia miłość i kala ją w jej własnych oczach.

Benjamin Constant

Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień.

Antoni Czechow

Każdy chciałby przeżyć miłość, ale ona chce żyć wiecznie.

Wiesław Czermak-Nowina

Najwięcej o miłości wiedzą skrzynki na listy.

Wiesław Czermak-Nowina

Kto nie odczuł nigdy, jak dalece miłość mobilizuje wszystkie siły, ten jej nigdy nie zaznał.

Mikołaj Czemyszewski

Jedynie wielka miłość, nie zważając na nic, Może zdobyć się w gniewie na podłość bez granic.

Mieczysław Czerwiński

Miłości promień zgaśnie niby blask słońca, Szczęście, gdy przywiązanie przetrwa do dni końca.

Mieczysław Czerwiński

Miłość — długo cierpliwa, to dla serca wiele znaczy: Własne krzywdy zapomni, wiele win wybaczy.

Mieczysław Czerwiński

Miłość nie znosi przerwy, choć była małą, Nie kocha się raz drugi, gdy się raz kochało.

Mieczysław Czerwiński

Gdy pojmiesz cud miłości, nie przestań na małym, Ubóstwiaj całym sercem i całym swym ciałem.

Mieczysław Czerwiński

Stara miłość i popiół — nie trzeba tu cudu -Zapalają się znowu bez wielkiego trudu.

Mieczysław Czerwiński

Miłość fałszuje obraz świata. Ukazuje go dobrym pomimo wszystko.

Maria Dąbrowska

Wdzięk i tragizm zarazem życia na tym polega, że właśnie prawie każdego człowieka można pokochać. Pokochać na umór, ponad wszystko i wszystkich — prawie nikogo.

Maria Dąbrowska

Gdy nas nie stać na miłość, stać nas zawsze na zazdrość.

Maria Dąbrowska

Znikomym się staje promień miłości w sercu kobiety, skoro względy i pieszczoty przestaną go zasilać.

Dante Alighieri

Miłość zasiewa w tobie ziarno wszelkich cnót i wszelkich występków.

Dante Alighieri

Fałszywa miłość jest gorszą, niż prawdziwa nienawiść.

Apolinary Despinoix

W dwóch przypadkach lęk jest niedozwolony — na wojnie i w miłości.

Polivios Dimitrakopulos

Czar pierwszej miłości polega na tym, że się nie wie, iż ona pewnego dnia się skończy.

Benjamin Disraeli

Miłości można poświęcić całe życie.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz