Wiersz miłosny Juliusza Słowackiego pod tytułem Ostatnie wspomnienie [Strona 2]

Choć śmiech wasz dla mnie — szalonych śmiechem,

Łzy wasze — szalonych łzami.

Lecz gdy się znudzę łez zimnych rosą

I zimnych uściskiem prawic,

Duszę mi od was wichry uniosą,

Lecz wichry pełne błyskawic.

Veytoux. d. 30 lipca 1835 r.