Wiersz miłosny Rainera Marii Rilke pod tytułem Elegie duinejskie [Strona 2]

przewyższa nas samych, jak tamci. I nie możemy za nim

podążyć poprzez obrazy, co je łagodzą, ani

przez boskie ciała, gdzie się przemożniej uśmierza.

Przełożył
Mieczysław Jastrun