Abraham Cowley

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Abraham Cowley - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Cowleya poświęcone miłości.