Wiersz miłosny Adelberta von Chamissa pod tytułem Miłość w życiu kobiety

Miłość w życiu kobiety

Miłość w życiu kobiety

Odkąd go ujrzałam,

Błądzę niczym ślepce:

Jego tylko widzę,

Jego imię szepcę.

Jak we śnie na jawie

Obraz noszę w oku,

Jasno się wyłania

Z najgłębszego mroku.

 

Widzenia bez barwy

Dokoła się kręcą,

Moich sióstr zabawy

Zgoła mnie nie nęcą.

Wolę raczej płakać

Cicho w swej izdebce.

Odkąd go ujrzałam,

Chodzę niczym ślepce.

Przełożył
Jerzy Litwiniuk