Adolf Endler

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Adolf Endler - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Endlera poświęcone miłości.