Wiersz miłosny Afanasija Feta pod tytułem Miła, bezsilne są słowa

Miła, bezsilne są słowa

Miła, bezsilne są słowa —

pocałunki są tylko wszechmocne...

Co prawda w tym pamiętniku miło mi jest obserwować,

Jak bujny przypływ i odpływ myśli i uczuć przeszkadza

Rączce twej sprawy niektóre powierzać kartce papieru.

Co prawda sam piszę wiersze, ulegając bogini wybranej,

Wiele tam rymów się znajdzie i wiele różnych rozmiarów...

Ale nad inne przenoszę pocałunków wzajemnych rymy,

Z wolnym metrum miłości. Z czułą cezurą ust.

Przełożyła
Maria Leśniewska