Zazdrość, to najważniejszy czynnik miłości.

M. Bałucki

Miłość ma lice dziewicy, pierś matki a zbroje rycerza.

Z. Kościałkowska

Szczęście małżeńskie polega na talencie do przyjaźni.

Friedrich Nietzsche

Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku.

Karl Jaspers

Cóż to jest miłość? Czyż to nie jest najpiękniejszy afekt ludzkiego serca! nie najzieleńszy to listek rozkwitającej duszy ludzkiej! nie braterska to dłoń podana całej ludzkości za pośrednictwem kobiety? Nie pierwszy to, nie konieczny krok, zrobiony przez nieznanego światu młodzieńca na owej pięknej drodze, która go ma zaprowadzić pomiędzy ludzi, uczynić członkiem statecznej rodziny, osądzić na pewnem stanowisku w społeczeństwie, namaścić na ojca, na obywatela!.

Z. Kaczkowski

Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać.

Alfred deMusset

Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność... Nieskończoność potrzebuje bezkresów.

Viktor Hugo

Miłość jest to barwa na aksamitnym kwiecie. Patrz i używaj z daleka. Gdy go ściśniesz w palcach, zostanie plama i cały wdzięk przepadnie.

J. Korzeniowski

Kochać to znaczy znajdować przyjemność w oglądaniu miłej i kochanej nam istoty, w dotykaniu jej i odczuwaniu jej wszystkimi zmysłami z tak bliska, jak to tylko jest możliwe.

Strendhal

Kobieta bez kokieterii, to jak kwiat bez woni.

G. Zapolska

Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety.

Anne Louise Stael — Holstein

Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.

H. Jackson Brown

Pierwsza nasza miłość nie jest miłością kobiety, ale miłością bóstwa, które w kobiecie sobie wyobrażamy. Ta miłość musi przebiegnąć jak błyskawica nasza istotę i zahartować ja na cały żywot Ale to nie będzie uczucie tego świata, to jest mały odłamek zaświatowych rozkoszy, których doznamy, gdy nasiąkła przesadami skorupa nasza pęknie, a człowiek rajski znowu odżyje

Jan Zacharyasiewicz

Kiedy Twoja miłość jest już przyjęta i otwierają się przed Tobą ramiona, wówczas proś Boga, niech zachowa tę miłość od zepsucia, martwię się o serca po brzegi szczęściem wypełnione.

Antoine de Saint-Exupéry

Nie jest mocno zakochany ten, co dobrze potrafi opowiadać o miłości.

Francesco Petrarka

Czego jest najmniej w miłostkach, to miłości.

François de La Rochefoucauld

Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.

Lew Tołstoj

Ten, który kocha staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.

Platon

Nie powinieneś oczekiwać miłości, jeśli nie kochasz.

Friedrich Schleiermacher