Kto ma tego, co kocha, wszystkiego nie stracił.

Julian Ursyn Niemcewicz

Prawdziwa miłość nie pamięta złego.

 

Prawdziwa miłość to nie popęd ciała, lecz poryw serca.

John Cleland

Nie wystarczy powiedzieć «kocham cię», aby kochać całe życie.

Michel Quoist

Trzeba być choć trochę podobnym, aby się rozumieć, ale przynajmniej odrobinę innym, aby się kochać.

 

Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.

Johann Heinrich Pestalozzi

Pytają czy trzeba kochać. Oto nie należy pytać, to trzeba czuć.

Blaise Pascal

I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika.

Tadeusz Gicgier

Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.

Ambrose Bierce

Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.

Krol St. Leszczyński

Małżeństwo — to morze, dla którego dotychczas nie wynaleziono kompasu.

Heinrich Heine

Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści.

Pearl S. Buck

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.

Stefan Wyszyński

Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu.

Jerzy Andrzejewski

Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a kobiecie przez uszy.

Ludwika Godlewska

Kochanie gorzej jak więzienie: z więzienia wyzwolą, z kochania nie zdolą

przysłowie polskie

Czas wzmaga przyjaźń, lecz osłabia miłość!

La Bruyere

Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.

Hermann Hesse

Miłość najlepszym nauczycielem.

Pliniusz Młodszy

Miłość żyje miłymi drobiazgami.

Theodor Haecker

Zdradzona miłość kobiety jest to zdradzona sprawa ludzkości.

A. Dygasiński