Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego?

Ludwig van Beethoven

Miarą miłości jest miłość bez miary.

Św. Franciszek Salezy

Bóg posługuje się miłością dwóch osób, aby powiedzieć im o całej swojej miłości.

P. Carre

Nie, nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem — to może miłość siebie lub miłość miłości.

Anna Kamieńska

Nikt nie kocha istoty rzeczywistej, tylko przez siebie stworzoną.

Aleksander Świętochowski

Nie każdy może kochać, kto chce kochać.

Eliza Orzeszkowa

Zawsze się wraca do pierwszych miłości.

Theodor Fontane

W miłości kobiety są profesjonalistami, a mężczyźni amatorami.

Francois Truffaut

Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha, i kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkryła miłość w sobie samej.

Eugene O'Neal

Piękna kobieta musi zając drugie miejsce; pierwsze należy się kobiecie kochanej. Ona staje się panią naszych serc; nim zdamy sobie z tego sprawę serce nasze popada w niewolę miłości.

Iwan Bunin

Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.

Erich Osterfield

Kobieta kochana zawsze odnosi sukces.

Vicki Baum

Nic nie jest bliższe kobiety zaczarowanej niż kobieta zakochana.

Julien Green

Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.

Paul Ernst

Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona ponosi wszelkie skutki.

W. D. Cobb

Kobieta zna tylko jedno szczęście na ziemi: kochać i być kochaną.

Michel Beer

Miłość — wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny.

Helen Rowland

Zakochana para jest jak wschód lub zachód słońca, zjawisko codzienne, ale rzadko widywane.

Samuel Butler

Miłość ma zęby, którymi kąsa, a rany nigdy się nie zabliźniają. Żadne słowo, ani kombinacja słów nie zdoła zasklepić tych miłosnych ugryzień. Jest wprost przeciwnie — w tym sęk. Jeśli te rany zaschną, słowa giną wraz z nimi.

Stephen King

Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami. I starsi, i dorośli, i potężni łakną dobrych słów.

Ludwig Köhler