Dyplomacja potrzebna jest nawet w miłości.

Biaise Pascal

Miłość nie ma wieku, wciąż się rodzi. Mówią to nam poeci; dlatego przedstawiają ją nam jako dziecko.

Biaise Pascal

Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią.

Francesco Petrarka

Siłą miłości jest pragnienie odkrycia, pragnienie poznania, pragnienie nowości.

Włodzimierz Pietrzak

Jedno jest (...) na świecie przeraźliwe, to piekło. Piekło, bo tam nie ma miłości.

Włodzimierz Pietrzak

Sława rozprzestrzenia w ludziach nasze imię, jego zgłoski. Miłość rozciąga nasz świat w drugim człowieku.

Włodzimierz Pietrzak

Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs.

Pitigrilli

Miłość najpiękniej zakwita przy księżycu — jest ślepa, więc nie potrzebuje dużo światła.

Wojciech Podleś

Tylko taka miłość ma sens, która przedłuża młodość.

Kazimierz Poświat

Miłość, tak, ona jedna nie podlega upływowi czasu, trwa — jeśli jest — jest wieczna.

Halina Poświatowska

Im większy jest płomień, tym prędzej miłość sama się strawi.

Platon

Miłość najtrudniejszych przemian dokonuje: bojaźliwego czyni odważnym, a odważnego bojaźliwym, leniwca pracowitym, skąpca hojnym.

Platon

Naprawdę nieprzejednana nienawiść występuje tylko w miłości.

Propercjusz

Przegonisz miłość drzwiami, ona ci wleci oknem.

Koźma Prutkow

Miłość jest ślepa i sama sobie niedowierzając, skwapliwie chwyta się każdego oparcia.

Aleksander Puszkin

Miłość bez nadziei i żądań bardziej wzrusza serce kobiety niż wszelkie uwodzicielskie manewry.

Aleksander Puszkin

Kędy miłości nie ma, nie ma tam wesela.

Aleksander Puszkin

Ach wiemy! miłość wiekuista ze trzy tygodnie potrwać może!

Aleksander Puszkin

Gdy w kobiecie serce się odezwie, to musi pójść za głosem miłości.

Władysław Rabski

Miłość — jak szczęście — scala, co jest nie do połączenia: człowieka z wszechświatem, życie ze śmiercią, znane z nieznanym.

Jules Rainis

Gdzie uczucie przejawia się w postaci dobra i wywołuje dobro, tam ma swe źródło w prawdziwej miłości; gdzie przejawia się w postaci zła i zazdrości, tam pochodzi z egoizmu.

Jules Rainis