Zanim pozna się smak miłości, trzeba zrozumieć jej koncepcję.

René Nelli

Nieco obłąkania jest w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.

Fryderyk Nietzsche

Wciąż jeszcze najskuteczniejszym lekiem na miłość bywa ów radykalny środek — wzajemność.

Fryderyk Nietzsche

Zbyt długo tkwił w kobiecie niewolnik i tyran. Przeto nie dojrzała jeszcze kobieta do przyjaźni: zna ona tylko miłość.

Fryderyk Nietzsche

Historia miłości jest historią rodu ludzkiego.

Charles Nodier

Miłości! w tobie jednej odpocznienie I moc, i bytu oś; w tobie sumienie.

Cyprian Kamil Norwid

Z miłością jak z przekonaniami — iluż uważa się za przekonanych, a nimi nie jest.

Novalis

Wraz z kobietami powstała miłość i wraz z miłością kobiety — dlatego nie można zrozumieć jednego bez drugiego.

Novalis

Szał zmysłów ma się tak do miłości jak sen do życia.

Novalis

Kobieta, gdy nie kocha, czuje się niepotrzebną na świecie.

Władysław Orkan

Żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.

Eliza Orzeszkowa

Miłość i godność nie mieszkają pod jednym dachem.

Owidiusz

Miłość sycić trzeba słodkimi słowy.

Owidiusz

Wenus lubi próżnowanie. Chcesz wygnać miłość — pracuj.

Owidiusz

Miłość dostojna wypełnie serce o wiele lepiej niż miłość zwyczajna i pospolita. Serce człowieka jest wielkie, małe rzeczy pływają po nim, jedynie wielkie osiadają w nim i trwają.

Biaise Pascal

Pierwszym skutkiem miłości jest to, że budzi wielki szacunek: mamy cześć dla osoby, którą kochamy, i słusznie; nie widzimy w świecie nic równie wielkiego.

Biaise Pascal

Kiedy miłość i ambicja zejdą się razem, są tylko połową tego, czym byłyby, gdyby istniała tylko jedna z nich.

Biaise Pascal

W miłości milczenie lepsze niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym, jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.

Biaise Pascal

Każdy człowiek jest wybredny w jakiejś sferze ducha, jest wybredny i w miłości.

Biaise Pascal

Im dłuższa jest droga w miłości, tym więcej wybredna natura doznaje rozkoszy.

Biaise Pascal

Często uwielbiamy kogoś, kto nie domyśla się, że jest przedmiotem ubóstwiania, i dochowujemy niezłomnej wiary komuś, kto o tym nie wie. Ale na to trzeba, aby miłość była bardzo subtelna i bardzo czysta.

Biaise Pascal