Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę.

André Maurois

Podejrzenia założone w umyśle wybuchają jak miny łańcuchowe i niszczą miłość eksplozjami następującymi jedna po drugiej.

André Maurois

W miłości kto nie pożera, sam jest pożerany. A jednak — poddać się, stać się wreszcie słabszym, szukać własnego szczęścia w szczęściu kogoś drugiego — to może być wyzwoleniem.

André Maurois

Nie piękno scenerii tworzy miłość, lecz miłość upiększa pejzaże i miasta.

André Maurois

Miłość rozbija okowy samotności.

André Maurois

Miłość zaczyna się od wielkich uczuć, a kończy się na drobnych kłótniach.

André Maurois

Serce miłością albo nienawiścią pałające przeciw komu, prawdy poznać nie może.

Andrzej Frycz Modrzewski

W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością.

Charles de Montesquieu

Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć jak oszczędność, przywłaszczenie i chciwość.

Robert Musil

W miłości tylko za aktualność jest się odpowiedzialnym.

Stefan Napierski

Tragedia miłości (aktu erotycznego): że ponawiając się nieskończenie, nie potęguje się w miarę tego, nie zyskuje na intensywności.

Stefan Napierski

Miłość jest łatwa dla tych, dla których nie jest najważniejsza.

Stefan Napierski

Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać; może nawet nie są stworzeni do miłości. Miłość to poprzestanie na rzeczywistości, nie chęć wyczerpania jej.

Stefan Napierski

Za miłością prostych tęsknią skomplikowani, ci, którzy zmuszeni byli się jej wyrzec; ale dostaje się ona bez trudu prostakom, którzy nią poniewierają.

Stefan Napierski

W obronie każdej miłości, nawet każdej przyjaźni, walczyć trzeba z całym sprzysiężonym światem.

Stefan Napierski

Obojętny jest bowiem zapamiętałym wrogiem tego, który kochał. A kochającego zbyt szybko unicestwia czas i nie ma on jakby czasu umierać.

Stefan Napierski

Zakochany: uśmiecha się zasypiając.

Stefan Napierski

Ludzie najmniej zdolni do miłości wiedzą o niej rzeczy najgłębsze.

Stefan Napierski

Odrobina mniej obcości w stosunku do kogoś — to jest miłość.

Stefan Napierski

Miłość nie toleruje siły. I nie spocznie, póki jej nie stopi.

Söseki Natsume