Przyjm serce i oddaj darem: Źle, gdy miłość jest towarem.

Ignacy Legatowicz

Miłość żyje w burzach; w niej wszystko jest konwulsyjne. Chcieć ją uśmierzyć — to osłabić, zniweczyć.

Ninon de Lenclos

Niektóre kobiety zgrywają rolę nieugiętych a miłość zowią dzieciństwem, słabostką; lecz wszystko to jest fanfaronadą cnoty i przy nadarzonej zręczności słabszymi częstokroć niż inne się okazują.

Ninon de Lenclos

Miłość nigdy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu.

Ninon de Lenclos

Ze wszystkich darów najoszczędniej należy używać miłości.

Ninon de Lenclos

W miłości trzeba mieć sto razy więcej rozumu niż w dowodzeniu armiami.

Ninon de Lenclos

Im większy jest człowiek, tym głębsza jest jego miłość.

Leonardo Da Vinci

Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.

Jerzy Leszczyński

Zazdrość potrafi ujawnić siły, którymi nie dysponuje miłość.

Leo Lohberger

Niekiedy miłość tak zawładnie sercem, Że człowiekowi śmiercią gardzić każe, Ale rozsądni w każdej zwykli sprawie, Ponad żar serca kłaść honor i życie.

Felix Lope de Vega

Zranioną miłość leczyć inną — zwodniczy to lek; chcąc zapomnieć, bardziej pamiętasz.

Felix Lope de Vega

Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.

Maurice Maeterlinck

Pierwsze westchnienie o miłości to ostatnie westchnienie rozumu.

Kornel Makuszyński

Od częstych pożarów miłosnych spopielała w nim niejedna rozsądna myśl.

Wiesław Malicki

Miłość bowiem nie może być bezcielesną, nawet gdy jest najbardziej wzniosła, ale też nie może być wzniosła, gdy jest jak najbardziej cielesna.

Tomasz Mann

Gdzie nie masz wzajemności, tam stałej miłości być nie może.

Antoni Marcinkowski

Rzadko bywa ogień bez dymu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów.

Wincenty Ignacy Marewicz

Miłość tworzy drugą miłość i potęguje ją. Tajemnicą silnej miłości jest zajmować się wiele sobą, żyć ciągle razem, najbliżej i najlepiej jak można.

Jules Michelet

Miłość pomyślna, czyli taka, gdzie wszystko idzie możliwie, to rzecz trudna, ale miłość gdzie się nie wiedzie — to piekło.

André Maurois

Nawet odwzajemniona miłość jest straszliwa.

André Maurois

Nigdy miłość nie jest tak silną, jak wówczas gdy się zdaje, iż się kończy skutkiem wybuchłej jakiejś sprzeczki.

Ninon de Lenclos