Nieszczęśliwa miłość jest chorobą i miewa podobny przebieg jak każda inna fizyczna dolegliwość.

Pierre La Mure

Miłość jest dla duszy kochającego tym, czym dusza dla ciała, które ożywia.

François de La Rochefoucauld

Jeżeli istnieje miłość czysta i wolna od domieszki innych namiętności, to ta, która ukryta jest na dnie naszego serca i której my sami jesteśmy nieświadomi.

François de La Rochefoucauld

Gwałt, jaki zadajemy sobie sami, aby zdławić naszą miłość, jest często okrutniejszy niż srogość ukochanej.

François de La Rochefoucauld

W miłości, kto wyleczy się pierwszy, zawsze jest lepiej wyleczony.

François de La Rochefoucauld

Wszystkie namiętności każą nam popełniać błędy, ale miłość najśmieszniejsze.

François de La Rochefoucauld

W zazdrości jest więcej miłości własnej niż miłości. Istnieje tylko jedna miłość i tysiąc jej rozmaitych kopii.

François de La Rochefoucauld

Z wszystkich gwałtowych namiętności najmniej nie do twarzy jest kobietom z miłością.

François de La Rochefoucauld

Z prawdziwą miłością jest jak z pojawieniem się duchów: wszyscy o nich mówią, ale mało kto je widział.

François de La Rochefoucauld

Zwykle kobiety oddają się raczej przez słabość niż z miłości; stąd na ogół mężczyźni zuchwali odnoszą więcej triumfów niż inni, choćby więcej mieli praw po temu.

François de La Rochefoucauld

Jedynie osoby, które nie dają przyczyn do zazdrości, godne są, aby być zazdrosnym o nie.

François de La Rochefoucauld

Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.

François de La Rochefoucauld

Nie ma namiętności, w której by samolubstwo władało tak potężnie jak w miłości: zawsze skłonniejsi jesteśmy poświęcić spokój ukochanej osoby niż postradać własny.

François de La Rochefoucauld

Miłość, choć tak przyjemna, milszą jest jeszcze przez sposoby, w jakich się objawia, niż przez siebie samą.

François de La Rochefoucauld

Rozkoszą w miłości jest kochać; więcej szczęścia daje namiętność, którą się odczuwa, niż ta, którą się budzi.

François de La Rochefoucauld

Urok nowości jest dla miłości tym, czym kwiat dla owocu: daje jej blask, który ściera się łatwo, a nie wraca nigdy.

François de La Rochefoucauld

Istnieje rodzaj miłości, której nadmiar niweczy zazdrość.

François de La Rochefoucauld

Namiętna miłość podobna jest do owych chorób nerwowych, na które gdy ktoś raz zachorował, już drugi raz na nie chorować nie będzie.

Ignacy Legatowicz

Między miłością kobiet a pieniędzmi ta jest różnica, że to ostatnie można nabyć, pierwszą zaś przepłacić trzeba.

Ignacy Legatowicz