Miłość i sztuka nie obejmują tego, co piękne, lecz to, co dzięki objęciu przez nie staje się piękne.

Karl Kraus

Ogień przyjaźni powolny, lecz trwały; Ogień miłości wielki, lecz krótki.

Lech Kropiński

Miłość z czasem przyleciała, Miłość z czasem i poleci.

Lech Kropiński

Miłość dobrze się kończy, gdy się nie nauczy.

Aleksander Kumor

Jak to dobrze, że gatunek owoców miłości nie zależy od gatunku samej miłości.

Aleksander Kumor

Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić.

Aleksander Kumor

Miłość jest skrzydlata i dlatego tak często odfruwa.

Aleksander Kumor

Wracamy myślą do pierwszej miłości; gdy chcemy odejść od ostatniej.

Aleksander Kumor

Dla wielu kobiet przeżyć miłość znaczy: omówić ją z przyjaciółką.

Aleksander Kumor

Miłość nie znosi rozważań. Rozum zmienia miłość w umowę.

Jerzy Kuncewicz

Pierwszy zawód w miłości, jak tylko pierwszy błąd w przyjaźni, mogą się na naszą korzyść obrócić...

Jean de La Bruyère

Żal za stratą tego, cośmy kochali, jest jeszcze szczęściem w porównaniu z koniecznością życia wśród tego, co nienawidzimy.

Jean de La Bruyère

Najtrudniej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle.

Jean de La Bruyère

Trzeba być zupełnie pozbawionym rozumu, żeby go nawet przez miłość nie zyskać.

Jean de La Bruyère

Zdaje się, że częściej się zdarza przejść od antypatii do miłości niż do przyjaźni.

Jean de La Bruyère

Miłość, którą nam się zachwala jako przyczynę naszych rozkoszy, jest co najmniej ich pretekstem.

Choderlos de Laclos

W kampanii miłosnej najwyżej cenię żywy i dobrze przeprowadzony atak; atak, który zręcznie głaska dwie nasze arcysłabiostki: chwałę obrony i przyjemność porażki.

Choderlos de Laclos

Zbyt mało byłaby warta moja miłość, gdyby nie była warta, aby proszono o nią.

Choderlos de Laclos

Miłość to choroba nerwu wzrokowego; dotknięci nią widzimy rzeczy nie istniejące.

Pierre La Mure

Miłość jest jak śmierć — zawsze ma pierwszeństwo.

Pierre La Mure

Miłość jest jak te owoce, które za pierwszym kęsem wydają się słodkie, a za ostatnim cierpkie.

Pierre La Mure