Żal za miłością to wciąż miłość... a jeżeli nie ma już miłości, nie ma i żalu za miłością.

Antoine de Saint-Exupéry

Jeśli twoja miłość została przyjęta i rozchylają się przed tobą ramiona, proś Boga, aby ocalił twoją miłość, bowiem lękam się o serca zaspokojone.

Antoine de Saint-Exupéry

Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.

Antoine de Saint-Exupéry

Miłość prawdziwa: sieć powiązań, dzięki którym człowiek dojrzewa.

Antoine de Saint-Exupéry

Miłość to niby wiara w cudy; jest to praca imaginacji dla wzbudzenia serca i sparaliżowania rozsądku.

George Sand

Różnica między miłostką a miłością dozgonną polega na tym, że miłość dozgonna trwa nieco krócej.

George Sand

Poświęcenie zabija miłość i zamienia ją w przyjaźń.

George Sand

Cała słodycz miłości składa się z gorzkiej żółci i z trującego jadu.

Maurice Scève

Miłość pomaga znieść wspólną niedolę.

Fryderyk Schiller

Prawdziwa miłość nie boi się niczego.

Seneka

Przyjaźń zawsze jest pożyteczna, a miłość często bywa szkodliwa.

Seneka

W miłości rzadko wyznaje się miłość, gdyż onieśmiela ją wstyd, tłumiąc jej płomienie.

Seneka

Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa.

Maria de Sevigné

Dla każdego byłoby dużo lepiej, a także daleko uczciwiej, gdyby uczono młodych ludzi, że to, co nazywają miłością, jest apetytem, który, jak wszystkie apetyty, traci się z chwilą zaspokojenia.

George Bernard Shaw

Czysta miłość w pokornej jawi się postaci, Nigdy ślubnej obrączki diament nie bogaci.

Lucjan Siemieński

Miłość, jak nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można.

Henryk Sienkiewicz

Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela, szczęśliwa różuje.

Henryk Sienkiewicz

Życie bez miłości nie jest warte nawet torby sieczki.

Henryk Sienkiewicz

Bogowie i ludzie szukają miłości.

Henryk Sienkiewicz

Miłość źle sobie ludzie wyobrażają z zawiązanymi oczyma. Przeciwnie: nic, żaden najdrobniejszy szczegół nie uchodzi jej wzroku; ona wszystko w istocie ukochanej widzi, wszystko zauważy — tylko wszystko stapia swym płomieniem w jedno wielkie i proste: kocham!

Henryk Sienkiewicz