Gdybym miał określić, czym miłość być powinna, gdybym od niej czegoś chciał, to bym chciał... żeby się składała w równej części: z żądzy i z czci!

Henryk Sienkiewicz

Nie wystarczy na codzienne życie jedna wielka idealna miłość.

Henryk Sienkiewicz

Wola ludzka kończy się tam, gdzie zaczyna się miłość.

Henryk Sienkiewicz

Miłość która chce być tylko duchem, zostaje tylko cieniem; ale ogołocona zupełnie z ducha, staje się tylko upodleniem.

Henryk Sienkiewicz

Miłość... gotowa zawsze wierzyć i przebaczać bez końca.

Henryk Sienkiewicz

Miłość uszlachetnia wprawdzie wszystko, ale tylko wówczas, gdy jest wielką, gdy jest jedna na całe życie.

Henryk Sienkiewicz

Miłość zmienia jednych więcej, drugich mniej.

Henryk Sienkiewicz

Miłość się oddaje, nie odbiera.

Henryk Sienkiewicz

Miłość potrzebuje gniazda, jak ptak.

Henryk Sienkiewicz

Miłość niewiasty jest częstokroć potrzebą jej zmysłów, przyjaźń zaś jest zawsze potrzebą jej serca i duszy.

Anne Louise de Stäel-Holstein

Trochę miłości to jak trochę dobrego wina. Nadmiar jednego lub drugiego szkodzi zdrowiu.

John Steinbeck

Miłość nie godzi się z higieną: aseptyka kładzie jej kres.

Hugo Steinhaus

Czy miłość fizyczna czy duchowa? Jak to rozstrzygnąć, skoro miłość fizyczna jest najważniejszą potrzebą duszy?

Hugo Steinhaus

Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy.

Stendhal

Nic tak nie ułatwia piorunującej miłości jak pochwały innych kobiet przed poznaniem osoby, która ma być jej przedmiotem.

Stendhal

W miłości wątpi się często o tym, w co się najczęściej wierzy.

Stendhal

Największym szczęściem, jakie może dać miłość, jest pierwszy uścisk dłoni ukochanej kobiety.

Stendhal

Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże.

Stendhal

Oto stanowczy powód dla ustanowienia różnicy między namiętną miłością a miłością z przekory: u kobiet niewierność zabija niemal pierwszą, potęguje zaś drugą.

Stendhal

Miłość kobiety polega na braniu.

August Strindberg

Do małej miłości wystarczy spryt, do wielkiej niezbędny jest talent.

Wincenty Styś