Kto wierzy w wolność woli, ten nigdy nie kochał i nigdy nie nienawidził.

Marie Von Ebner-Eschenbach

Wystarczyło, że pewien mężczyzna zakochał się w kobiecie, aby świat stał się taki, jaki jest.

Wolter

Pierwsza miłość — liczy się tylko do drugiej.

Czesław Banach

W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.

Tadeusz Breza

Każdy, kto był zakochany, wie, że namiętność jest najsilniejsza, a pożądanie najsłabsze, gdy przedmiot miłości jest nieobecny; i odwrotnie — gdy osoba ukochana jest przy nas.

Samuel Taylor Coleridge

Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia.

Phil Bosmans

Miłość nie jestże zawsze prawie ubóstwieniem i bałwochwalstwem z jednej strony, a chłodnem przyjmowaniem z drugiej?

J.I.Kraszewski

Miłość panieńska, szczęście w karty, łaska pańska i krasa róży — wszystko nietrwale rzeczy.

S. Rysinski

Jak człowiek dobry, to miłość przyjdzie i po ślubie, a jak niedobry, to kochanie uczyni jeszcze cięższą dole.

I. Mrozowicka

W miłości mężczyzny i kobiety jest coś bezcennego i można tylko współczuć temu, kto nigdy nie kochał

Bertrand Russel

Nie ma większej ironii życia jak ironia miłości

Karol Libelt

Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.

Clemens von Brentano

Miłość to ma szczególnego w sobie, ze razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Prawdziwa miłość bywa częstokroć lekarstwem na niewiarę.

A. Krechowiecki

Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.

Walter Scott

Kiedy umiano cierpieć z miłości, ceniono wszystko, co miało związek z miłością

Z. Kaczkowski

Ile razy miłość dla kobiety tak opanuje miłość i serce człowieka, że mu zatruje wszystko i że już przez nią nie widać ani Boga, ani ludzkości, tyle razy miłość taka staje się źródłem ciężkiego bólu a w końcu narzędziem pokuty.

L. Kapliński

Miłość u mężczyzn jest tylko poczuciem błogości, zadowolenia i szczęścia, które im przynosi. Przeciwnie się dzieje u kobiet. Ich miłość poczyna się jakimś straszliwym niepokojem, niewysłowioną obawą i trwogą. I słusznie Albowiem dla nich miłość jest tylko bramą do nieskończonych cierpień i bólów, droga do ustawicznych poświęceń zdrowia i życia, czasem się staje rzutem w objęcia śmierci — szczęścia z niej mają li tyle, ile go może dąć poświecenie się dla szczęścia drugiego, ile go daje świadomość, że uszczęśliwiły tego, którego ukochało ich serce.

Z. Kaczkowski