Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem.

Św. Tomasz

Miłość jest to rezultat pewnego uczucia, które w sercu naszem odbyło cały proces swego istnienia.

J. Zacharyasiewicz

Miłość jest to kamień drogi, nieoceniony, ale bez żadnej barwy i bez żadnego przymiotu i nabiera on tego obojga dopiero od tego, który go sobie przywłaszczy i włoży w swe serce.

Z. Kaczkowski

Nieśmiałość jest wielkim grzechem przeciw miłości.

Anatol France

Miłość to sprawa idealna, małżeństwo — realna. Połączenie rzeczy realnej z idealną nigdy nie uchodzi bezkarnie.

Johan Wolfgang Goethe

Kobieta kocha jeden dzień, a nienawidzi przez czterdzieści

przysłowie arabskie

Miłość przemija. Tak, ale woda chrztu wysycha także. Czy mamy wobec tego lekceważyć świętość chrztu?

Johan Wolfgang Goethe

Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.

Antoine de Saint-Exupéry

Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami — odkąd przestano w nie wierzyć, nikomu już się nie pokazują.

Magdalena Samozwaniec

Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić «przepraszam».

Erich Segal

Kto miał szczęście w miłości, uważa się niezmiennie za dobrego. Kto nie miał szczęścia, myśli z reguły tak samo.

Natsume Söseki

Miłość jest jak węgiel: kiedy się pali — parzy, kiedy zgaśnie — plami.

Bolesław Szczęsny-Herbaczewski

Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności.

Paul Bertololy

Miłość daje, ale niczego nie żąda.

Lew Tołstoj

Wybuch miłości jest jak wybuch materii palnych. Im dłużej wstrzymywany, tym silniejszy.

Eliza Orzeszkowa

Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.

Marie von Ebner-Eschenbach

Kto kocha bardziej, jest zawsze podległy i musi cierpieć.

T. Mann

Lepiej jest kochać i stracić osobę kochaną, niż nie kochać w ogóle.

Tennyson

Kochać to zgadzać się na to, by się starzec z drugim człowiekiem.

C. Capek

Miłość jest taka, jaki jest świat. Świat jest taki, jaka jest miłość

 

W nienawiści bijemy, aż przeciwnik przestanie oddychać. W miłości ciosom nie ma końca

z filmu Ptaki ciernistych krzewów