To wstrętne, kiedy kobieta, odwołując się do mózgu mężczyzny, stara się przyciągnąć go do swojego ciała.

Simone de Beauyoir

Kiedy człowiek naprawdę nie chce dłużej kochać, wtedy kochać przestaje, ale ta decyzja nigdy nie jest przypadkowa.

Simone de Beauyoir

Cóż warta byłaby miłość, gdyby cokolwiek mogło ją zastąpić? Miłość jest ostateczna, jak śmierć.

Simone de Beauyoir

Kochanek sławnej kobiety jest jak woźny muzealny, fotografowany u stóp olbrzymiego, prehistorycznego potwora.

Pitigrilli

Kobiety działają podniecająco zupełnie jak chloran sodu — wobec tego należy zażywać bromu.

Pitigrilli

Każdy akt seksualny można uważać za proces, w który zaangażowane są cztery osoby.

Zygmunt Freud

Miłość właściwie nigdy nie ma nas wyłącznie na celu — jest niepewna, jak życie, ale nienawiść nigdy nie chybia — jest pewna jak śmierć.

Simone de Beauvoir

Jeśli się miało kobietę i dlatego trzeba się z nią żenić, to tak jakby się ukradło klakson z samochodu, i za to kazali nam odkupić cały samochód.

Pitigrilli

Małżeństwo jest układem prawnym, w którym obie strony są pewne, że robią doskonały interes.

Pitigrilli

Ekscesy seksualne pełnią zbawczą rolę w ekonomii spraw świętych.

Mircea Eliade

Najczęściej spotykaną formą komunikowania się małżonków jest obojętność.

Luc Thore

Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej naturalnym stosunkiem człowieka do człowieka.

Karol Marks

W miłości mężczyzna musi być zdolny do cierpliwości, i to cierpliwości wyznaczonej erotyką.

Maria Bonaparte

Fałszywa miłość to ta, która przemienia się we wrogość.

Ibn Hazm

Ponieważ kobieta odczuwa czas, który się jej poświęca w rozkoszy, jest bardzo często uwrażliwiona na brak czasu.

Maria Bonaparte

Człowiek przezorny ma w domu kobietę kupioną, ale nie poślubioną.

Hezjod

Gdyby nawet statystyki twierdziły, że procent obu płci jest jednakowy, to liczba kobiet godnych pożądania stanowi zawsze mniejszość.

Roger Bastide

Skoro akt miłosny jest formą ofiary, w której kobieta jest tą ofiarą, a mężczyzna ofiarnikiem, wobec tego płciowośćjest świętokradztwem.

Roger Bastide

Erotyzm jest wytworem inteligencji, kulturalnym wyrafinowaniem, a więc przedmiotem zbytku.

Roger Bastide

Ogień miłości hartuje serca.

Thomas Lodge