Jeśli ludziom wolno się kochać po zwierzęcemu, czemu wróblom i kaczkom nie wolno się kochać w sposób bardziej wyrafinowany, po ludzku?

Ignacy Fik

Ta szczypta miłości małżeńskiej, jaką znała starożytność, nie jest subiektywną skłonnością, lecz obiektywnym obowiązkiem, to nie podstawa małżeństwa, lecz jego uzupełnienie.

Fryderyk Engels

Kościół katolicki zapewne dlatego zniósł rozwód, gdyż się przekonał, że na zdradę małżeńską, podobnie jak na śmierć, nie ma leku.

Fryderyk Engels

Mężczyźni obwieścili zwycięstwo nad kobietami, ale uwieńczyć zwycięzców — rogami — podjęły się wspaniałomyślnie zwyciężone.

Fryderyk Engels

Wraz z małżeństwem pojedynczej pary wstąpiły na scenę dwie charakterystyczne figury nie znane dawniej: stały kochanek żony i mąż — rogacz.

Fryderyk Engels

Nie da się kochać całą duszą bez uszczuplania i nawet utraty tego, co się kocha, ponieważ treścią życia jest znikanie.

Pascal Laine

Rzeczą najbardziej niepokojącą w nagości kobiecego ciała jest to, że przypomina o jego podwójnej istocie, i że widzialna część wcale nie jest wszystkim.

Pascal Laine

Rozkosz jest tylko powierzchownym refleksem cierpienia, które przez moment zapomina o swoim istnieniu, lecz którego ponure działanie nie ustaje nawet pośród najwyższych uniesień.

Pascal Laine

Miłość jest umysłów połączeniem, i gwiazd przeciwstawieniem.

Andrew Maryell

Kobiety z pozoru bezinteresowne sprzedają się jeszcze chętniej niż inne.

Pascal Laine

Spojrzenie kobiety takim czarem poi, że największego rycerza rozbroi.

Robert Greene

Kobiety są jak mumie, myśli są wyzbyte, bez wdzięku, bez dowcipu, kiedy już zdobyte.

John Donne

Miłość jest kołem w ruch puszczonym, w słodkiej istocie swej zamknionym.

Robert Herrick

Nie godzien ten kochanka sławy, którego płomień niemrawy.

Thomas Carew

Nie istniał jeszcze człek uczciwy, co by w miłosnym tkwił rzemiośle.

John Suckling

Miłość jesteś monetą fałszywą, twój stempel dobry, lecz mierne tworzywo.

Abraham Cowley

W kobietach próżność zawsze w końcu bierze górę nad powściągliwością.

Pascal Laine

Nawet najpiękniejsze kobiety pragną, by upewniano je o tym, że są piękne.

Pascal Laine

Jeżeli pragniesz kobiety, spróbuj ją zdobyć, ale nie żądaj, by ziemia zaczęła się obracać w innym kierunku.

Pascal Laine

Tylko z obawy przed utratą miłości można przychylać się czyimś cierpieniom — pozostawmy każdemu troskę o jego życie.

André Gide