Flirty - trywialna odmiana kokieterii.

Gabriela Zapolska

Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni.

Gabriela Zapolska

Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana.

Gabriela Zapolska

Mąż powinien być pierwszym, środkowym i ostatnim kochankiem swojej żony.

Gabriela Zapolska

No, sezonówka, sezonowa miłość... U nas w teatrze liczą się miłości na sezony... teatralne. Mówi się: kochali się pół sezonu, cały sezon.

Gabriela Zapolska

Słowami pieści się kobietę stokroć czulej niż gestem.

Gabriela Zapolska

Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano.

Zaratustra

W przebudowę świata trzeba wnieść element miłości.

Emil Zegadłowicz

Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo, do kogo zwrócić się o jej definicję. Miłością nazywa się kilkudniowy kaprys i związek dwojga ludzi wzajem obojętnych, i uczucie, w którym nie ma nic z szacunku, i flirt towarzyski, i wystygłe przyzwyczajenie, i romantyczną fantazję, i nagłe pożądanie, po którym następuje niechęć: miłością nazywa się sto różnych złudzeń i chimer.

Wolter

Miłość jednostronna jest tragedią, wzajemna — komedią.

Seweryn Eugeniusz Barbag

Miłość jest zjawiskiem najbardziej nieforemnym — wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak.

Wojciech Bartoszewski

Miłość — trudna do ugaszenia substancja samozapalna.

Zbigniew Becher

Wszystko, co jest podobne do miłości, jest chyba miłością.

Tristan Bernard

Miłość jest podobna do spożywanych grzybów. Gdy się człowiek spostrzeże, że nie są prawdziwe, jest już za późno.

Jean de Berry

Poetyczna, namiętna miłość jest najpiękniejszym kwiatem młodości naszego życia; niewielu ludziom dane jest ją przeżywać, a jeśli — to tylko jeden raz.

Wissarion Bieliński

Rozmaicie definiują miłość, najbliższymi prawdy są podobno ci, co ją nazywają chorobą, w którą się popada bezwiednie.

Józef Bliziński

Miłość jest słowem nie mówiącym tylko o szczęściu. Miłość kobiet i do kobiet uczy więcej goryczy niż radości.

Jerzy Broszkiewicz

Miłość jest źródłem wszystkich dokonań intelektualnych i artystycznych.

Simone Canouelle

Miłość i wojna to wszystko jedno.

Miguel de Cervantes

Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to popęd towarzyski.

Feliks Chwalibóg