Miłość. Może to pozostałość po czymś, co zwyrodniało, co było kiedyś wielkie, może część tego, co w przyszłości rozwinie się w coś wielkiego, w teraźniejszości zaś nie zadowala, daje znacznie mniej, niż się oczekiwało.

Antoni Czechow

Miłość jest światłem duszy i gdy zgaśnie w oku, brniesz przez życie jak ślepiec, pogrążony w mroku.

Mieczysław Czerwiński

Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi.

Alfons Daudet

Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.

Jacques-Louis David

Miłość jest to piękny samotrzask, zewnątrz samo złoto, a wewnątrz śmierć.

Grazia Deledda

Miłość w ogóle równa się poświęceniu i zatraceniu siebie.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Miłość to niemoc, a niemoc tak wielka, że gdy się wzmoże, na nic rada wszelka.

Elżbieta Drużbacka

Miłość i cierpienie to jedno i to samo; wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić; i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio, to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie.

William Faulkner

Miłość, jak i reszta, jest tylko pewnym sposobem widzenia i czucia.

Gustaw Flaubert

Ze wszystkich atrakcji miłość jest najpotężniejszą, nikt się nie usunie od jej wpływu: ona więzi, pociąga, nowym życiem darzy, niebo na ziemię sprowadza.

Gatti de Gamond

Miłość ma szczególne trwogi i nieznośne dziwactwa. Jakże dziwna to namiętność, której pierwszą myślą jest unikać tego, czego się szuka, drugą zaś żałować tego, od kogo się uciekło!

Emilia de Girardin

Miłość to uparte dziecię, nigdy się mocniej nie uczepi szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia.

Johann Wolfgang von Goethe

Miłość jest uczuciem pozytywnym, uczuciem silnym, uczuciem tak prawdziwym, że dla kogoś, kto kocha, wyzbycie się miłości jest tak samo niemożliwe, jak zamach na własne życie.

Vincent van Gogh

Każdy człowiek rozumie miłość po swojemu, lecz wszyscy dalecy jesteśmy od prawdziwego jej rozumienia.

Mikołaj Gogol

Miłość jest wysiłkiem woli, ogniem, który rozpalamy w sobie, bo tak chcemy, bo chce się być zakochanym, bo nie można znieść, iżby się nie było zakochanym...

Witold Gombrowicz

Miłość to nie jest towar, który się mierzy łokciem i wagą. To jest dar, który się ofiarowuje nie pytając, czy jest komuś potrzebny, i nie żądając zwrotu.

Halina Górska

Miłość — to skarb, który często dajemy komuś, kto go nie chce wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać.

Władysław Grzeszczyk

Miłość jest to produkt wzajemnego kokietowania się dwojga ludzi, zawsze pełna sekretów, zawsze nieskończenie pouczająca.

Friedrich Leopold von Hardenberg

Miłość jest potrzebą fizjologiczną, swego rodzaju wewnętrznym wydzielaniem.

Claude Adrian Helvetius