Rozwaga w miłości zdaje się być niepotrzebna, bo zawsze na końcu robi się tak, jakby się nic nie rozważało.

Aleksander Fredro

Póki dobrze, póty miłość.

Aleksander Fredro

Ale miłość, choć się śmieje, Nie nakarmi, nie ogrzeje.

Aleksander Fredro

Miłość nie jest produktem seksualnego zaspokojenia, lecz seksualne zadowolenie — a nawet tak zwana technika — jest rezultatem miłości.

Erich Fromm

Miłości, wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć!

André Frossard

Ten, kto z powodu przeżytego zawodu usiłuje wykreślić miłość ze swego życia, przypomina błazenka, który chce dać sobie uciąć głowę z powodu źle dobranej czapki.

André Frossard

Prawdziwa miłość jest wtedy, gdy istnieje tylko to drugie.

Romain Gary

Miłujcie się nawzajem, lecz nie narzucajcie pęt swej miłości. Napełniajcie nawzajem swe kielichy, lecz nie pijcie z jednego kielicha.

Khalil Gibran

Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.

Khalil Gibran

Miłość jest jedyną wolnością na świecie: podnosi ona duszę na takie wysokości, że nie mają na nią żadnego wpływu ani prawa ludzkie, ani zjawiska natury.

Khalil Gibran

Miłość jest jedynym kwiatem, który rośnie i rozwija się niezależnie od pór roku.

Khalil Gibran

Miłość jest dzieckiem duchowej sympatii; i jeżeli ta sympatia nie powstanie w jednej chwili, to nie powołają jej do życia ani lata, ani pokolenia.

Khalil Gibran

Miłość, która przeżyła na sobie uzdrawiającą moc łez, będzie na zawsze czysta i piękna.

Khalil Gibran

Nie myślcie, że możecie kierować miłością. Miłość bowiem, jeśli uzna was za godnych, pokieruje sama waszym postępowaniem.

Khalil Gibran

Kogo miłość nie wybrała sobie za sługę, ten nie usłyszy jej wołania.

Khalil Gibran

Miłość jest świętym winem, płynącym z serca bogów do serc człowieczych. Tylko tym smakuje wyśmienicie, których serca wolne są od wszelkiej zwierzęcej chuci.

Khalil Gibran

Miłość jest welonem między kochającymi.

Khalil Gibran

Miłość bezinteresowna daje szczęście, a interesowna pieniądze.

Tadeusz Gicgier

Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemność.

Tadeusz Gicgier

Czego nie otrzymuje się za darmo? Miłości.

André Gide

Jedynie miłość najpierw stygnie, a dopiero później — gaśnie.

Władysław Grzeszczyk