Prawdziwa miłość jednaką zostanie, czy jej na wszystko pozwolisz, czy wszystkiego zabronisz.

Johann Wolfgang von Goethe

Człowiek, choć jest istotą tak ograniczoną, potrzebuje podwójnych uczuć: Miłości i Nienawiści.

Johann Wolfgang von Goethe

Miłość często to wzmacnia, co zdawałoby się, że ją powinno ugasić: kaprysy i przeciwności, oddalenie i zazdrość.

Johann Wolfgang von Goethe

Wobec wielkich zalet drugiego człowieka nie ma innego ratunku jak tylko miłość.

Johann Wolfgang von Goethe

Człowiek dla miłości jest tylko potrzebny na świecie.

Johann Wolfgang von Goethe

Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko też może wystarczyć.

Johann Wolfgang von Goethe

Miłość to znaczy więcej, niż zwykle ludzie o niej wiedzą.

Vincent van Gogh

Może właśnie dlatego, że miłość jest uczuciem bardzo silnym, jesteśmy, zwłaszcza w młodym wieku (...) zbyt słabi, aby utrzymać mocno ster w ręku.

Vincent van Gogh

Ktoś, kto nie umie powiedzieć: «ta albo żadna», czy będzie wiedział, co to znaczy miłość?

Vincent van Gogh

Zaczątkiem miłości jest współczucie.

Mikołaj Gogol

Wszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość.

Mikołaj Gogol

Miłości nie udowadnia się słowami.

Mikołaj Gogol

Podłością jest żądanie zapłaty za swoją miłość.

Mikołaj Gogol

Miłością można człowiekowi wszystko wpoić.

Mikołaj Gogol

Miłość rodzi się sama z siebie.

Mikołaj Gogol

Miłość rodzi się wtedy, gdy bratasz się z cierpieniem, nie tylko umiesz je znosić, lecz go nie unikasz.

Mikołaj Gogol

Tam, gdzie istnieje gorąca i silna miłość, rodzi się brak obiektywizmu.

Mikołaj Gogol

Miłość i nienawiść są dwoma obliczami tego samego.

Witold Gombrowicz

To jest obyczaj białogłów: albo nader miłować, albo nader nienawidzić.

Łukasz Górnicki

Miłość sama w sobie jest szczęściem.

Halina Górska

Miłość jak lotos, potrzebuje samotności i ciszy do rozwoju.

Artur Górski

Zabita miłość wybucha tym potężniej.

Artur Górski