Miłość ma w sobie surowość żądań, woła o ofiarę z samej siebie, pragnie poświęcenia się bez zastrzeżeń.

Artur Górski

Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać.

Jeremias Gotthelf

Serce to zwierzę, którego należy się wystrzegać. Inteligencja to inne zwierzę, ale ono przynajmniej nie mówi o miłości.

Graham Greene

Miłość jest jak studnia. Tylko wtedy tchnie świeżością i czystością, gdy się z niej bez przerwy czerpie.

Władysław Grzeszczyk

Wierność w miłości jest dopóty realna, dopóki jest wiernością nie tylko wobec kogoś, ale i wobec siebie.

Władysław Grzeszczyk

Miłość tylko wtedy nie żąda niczego, kiedy wierzy, że posiada wszystko.

Władysław Grzeszczyk

Miłość — to niewola, do której każdy idzie na ochotnika.

Władysław Grzeszczyk

Miłość jest przyjemnością, ale kochanie — to już obowiązek.

Władysław Grzeszczyk

Miłość — to jedyny ogień, który przygasa w miarę podsycania.

Władysław Grzeszczyk

Prawdziwa miłość jest najwyższą panią i najniższą służką.

Władysław Grzeszczyk

Dopóty miłość jest głębią, dopóki nikt nie potrafi jej zmącić.

Władysław Grzeszczyk

Na znak, że miłość będzie zawsze gorąca, wymienia się obrączki. Zwyczaj ten ma głęboki sens. Miłość ulega zmianie, przedmiot pozostaje niezmienny.

Sakutaro Hagiwara

Pożądanie zadowoli się każdą, byle jaką. Ale dusza pragnie tylko jednej — jedynej, wybranej.

Sakutaro Hagiwara

Szczególny to kwiat miłość. Potrzeba mu koniecznie rosy łez; a wtedy, jeśli niebo sprzyja, kwiat wyda najpiękniejszy owoc.

Witesław Halek

Pierwsza miłość szalona, chociaż przemija bez śladu i przejawia się śmiesznie, jest przecież najpoważniejszą rzeczą w całym życiu; nic — i w tym tkwi gorzka ironia — nie napina wszystkich sił człowieka tak do ostateczności jak ona.

Christian Friedrich Hebbel

Miłość jest dlatego tak piękna, że chroni przed samolubstwem.

Christian Friedrich Hebbel

W chwili, gdy miłość wszystko oddaje, bankrutuje.

Christian Friedrich Hebbel

O kobiety! Wasza nienawiść to właśnie miłość, która zmieniła siodło.

Henryk Heine

Życie zna tylko jeden cud — miłość.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Jedna kropla miłości tworzy całe morze łez.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Nie ma nic słodszego na świecie nad miłość, a jednak ludzie zbyt często przez nią gorzko płaczą.

Bolesław Szczęsny Herbaczewski