Miłość nie jest podarunkiem, nie jest jałmużną. Miłość trzeba brać, brać dumnie i świadomie, ujarzmiać ją i przykuć do siebie — wtedy się ją ma!

Bolesław Szczęsny Herbaczewski

Ani kaszlu, ani miłości nie można ukryć.

George Herbert

To nieprawda, że «każda miłość jest pierwsza». Prawdziwa może być tylko raz, inne — to surogaty, namiastki uczucia.

Romain Hereux

W marzeniach maluje się najpiękniejszy portret ukochanej kobiety, pełen blasku i cienia, jak pełną blasku i cienia jest miłość.

Romain Hereux

Kobieta jest jak światło, które pozbawione energii gaśnie. Kobieta gaśnie wtedy, gdy przestaje kochać.

Romain Hereux

Szczęśliwi są ci, co na drodze miłości napotykają nieprzebytą przeszkodę.

Philippe Hériat

Warunek miłości: mieć jakiś inny obiekt do ukochania niż samych siebie.

Ludwik Hirszfeld

Gdy w kobiecie uczucie miłości zgasło, nic by dobrego sprawić nie mogła: jak ów żeglarz, który okrętowi biegu dać nie może, kiedy znikąd wiatry nie wieją.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Miłość bez wzajemności hańbą dla kobiety.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Miłość posiada skrzydła, ale też może ich i udzielić.

Homer

W miłości to jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.

Horacy

Nigdy nie trać nadziei. Nawet najgorszą miłość można przeliczyć na pieniądze i jeszcze otrzymać resztę.

Henryk Horosz

Kobieta płacząca z miłości jest zbyt piękną w moich oczach, abym ją kiedykolwiek chciał pocieszać.

Arseniusz Houssaye

Miłość w sercu kobiety szlachetnej to brylant utajony w węglu: daje blask, światło i ciepło.

Arseniusz Houssaye

Miłość jest to źródło wszystkich cnót ludzkich.

Victor Hugo

Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim.

Victor Hugo

Miłość wystarcza. Nic więcej nie żądajcie. Nie znajdziecie piękniejszej perły w tajemniczych fałdach życia. Miłość jest spełnieniem wszelkich pragnień.

Victor Hugo

Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych.

Victor Hugo

Gdy miłość stopiła i zmieszała dwie istoty w jedność anielską i świętą, oboje znaleźli tajemnicę życia i są już tylko dwoma kształtami jednego losu, i są już tylko dwoma skrzydłami jednego ducha.

Victor Hugo

Złudzenie to pokarm dla marzeń; odjąć miłości złudzenia — to odjąć jej pożywienie.

Victor Hugo