Miłość nawet wśród swoich smutków sama w sobie jest pociechą.

Victor Hugo

Chcesz wiedzieć, czy kocha? Otóż nie kocha. Gdyby kochała, nie zadawałbyś takich pytań.

Lech M. Jakób

Szacunek i miłość są to kapitały, które koniecznie gdzieś umieścić należy. Więc się je daje komukolwiek na kredyt.

Karol Irzykowski

Miłość nie w porę jest jak deszcz wsiąkający w cudzą ziemię.

Lech M. Jakób

Gdy słabnie miłość — na nic szczudła obietnic.

Lech M. Jakób

Cierpliwość w miłości? A kto zmusi piorun do powolnego uderzenia?

Lech M. Jakób

Rozkazy w miłości nie budzą sprzeciwu. Gdy budzą — to już nie miłość.

Lech M. Jakób

Kochać albo nienawidzić — oto prawdziwe zajęcie dla człowieka z sercem.

Lech M. Jakób

Niektórzy twierdzą, nie bez odrobiny racji, że, poza budzeniem zazdrości, najskuteczniejszym stymulatorem miłości jest chłodne lekceważenie.

Adolf Jończyk

Miłość albo kona powoli i staje się cieniem, albo też umiera młodo i pozostaje snem.

James Jones

Przyjaźń i miłość kobiety połączone w jedno to najcenniejszy stop uczuć.

Henryk Jurand

Miłość, jakakolwiek ona jest, ma zawsze moc oślepienia i przytłumienia rozsądku.

Zygmunt Kaczkowski

Wyrzuty sumienia w miłości, to oznaki jej końca.

Henryk Ferdynand Kaden

Tylko miłość ma bystre oczy, wierną pamięć, łagodne dłonie, których dotyk rozgrzewa duszę i otwiera serce.

Vladimirs Kaijaks

Wejrzeć w głębiny może tylko miłość, bo ona nie rzuca kamieniami.

Vladimirs Kaijaks

Tylko miłość pozwala człowiekowi czuć i rozumieć drugiego człowieka tak głęboko, by zamknąć jego życie, jego losy w kamieniu lub wyrazić je w wierszu.

Vladimirs Kaijaks

Gdy miłość odchodzi — serce myśli o śmierci.

Maria Karpowska

Miłość rodzi się z niczego, a umiera z wszystkiego.

Alfons Karr

Świat składa się z samych okazji do miłości.

Søren Kierkegaard

Nienawiść starzeje się, tak jak i miłość.

Stefan Kisielewski

Miłość niczego nie tłumaczy, choć wiele załatwia.

Stefan Kisielewski

Miłość ludzka nigdy nie jest, tylko się ciągle staje.

Mikołaj Kozakiewicz