Wiersz miłosny Agaty Tuszyńskiej pod tytułem Którejś nocy w tobie

Którejś nocy w tobie

szukałam cię znowu

w środku lasu

niezagojona czułość

 

drzewa stały nieme

jak niebo przez nas opuszczone

 

w okno pukałam kamieniem

bo nie poznawałeś mnie po dotyku dłoni

 

wyschły wszystkie ślady światła

w twoich oczach

 

zostałam

bo wygnano cię ze snu

 

szukałam cię daremnie

na granicy losu

wiał wiatr