Wiersz miłosny Al-Mutamida pod tytułem At-tartuszi

At-tartuszi

Utęskniony i zbolały

Po niebiosach błądzę okiem:

Czy nie znajdę gwiazdki małej,

Którą ty pochłaniasz wzrokiem!...

Gdy zawiodą nieba córy,

Chwytam ludzi, co w świat gonią,

By zapytać, czy z nich który

Twoją nie oddychał wonią.

Wchodzę w drogę wietrzykowi,

Gdy mi szeptem ucho pieści,

Czekam z drżeniem, co opowie,

Jakie ma o tobie wieści?!...

Błądząc tu i tam dzień cały,

Twój kochanek w słuch się zmienia,

Czy gdzie czasem nie rozbrzmiały

Słodkie dźwięki jej imienia!...

Goniąc mary wciąż zwodnicze,

Wzrokiem tonę w każdej twarzy:

Czy też ujrzeć się nie zdarzy

Choć podobne jej oblicze!...

Przełożył
Julian Adolf Święcicki