Wiersz miłosny Al-Mutamida pod tytułem Z dala od ciebie, ukochana

Z dala od ciebie, ukochana

Z dala od ciebie, ukochana,

Oddycham smutkiem i żałobą;

Pijany jestem — lecz nie wino —

Tęsknota mroczy mię za tobą!

Jakżebym pragnął w swe ramiona

Porwać przepiękne twoje ciało

I wargi spiekłe w pocałunku

Topić w twych ustach z duszą całą!...

Powieki moje poprzysięgły,

Że się dopóty snu ustrzegą,

Póki ich znów nie olśni błogo

Promienna jasność lica twego.

O powróć do mnie, ukochana,

Stracone szczęście wróć mi z sobą;

I wierz, że dla mnie tyś na zawsze

I szczęściem życia, i ozdobą.

Przełożył
Julian Adolf Święcicki