Wiersz miłosny Alberta Caeiro pod tytułem Z "Pasterza zakochanego"

Z "Pasterza zakochanego"

Budzą się teraz co dzień z radością i cierpieniem.

Przedtem budziłem się bez doznań; budziłem się.

Doznają radości i cierpienia, gdyż tracą to, co śnią,

i mogę się znaleźć na jawie, gdzie to, co śnię, istnieje.

Nie wiem, co mam począć z mymi doznaniami.

Nie wiem, co ma się stać ze mną samym.

O, niechże przemówi do mnie, abym się zbudził na nowo.

Przełożył Witold Wirpsza