Wiersz miłosny Aleksandra Chodźko pod tytułem Na skały ułomku

Na skały ułomku

Na skały ułomku,

Gdzie czystych wód spadek,

Jest domek. W tym domku

Jest babka i dziadek,

Jest anioł dziewczyna

I pies jak gadzina.

O, Boże wspaniały!

Raz uchyl mi świadka

I do swej chwały

Weź babkę i dziadka,

Wnet strułbym gadzinę

I wziąłbym dziewczynę.