Wiersz miłosny Aleksandra Czawczawadze pod tytułem O dalekie, pełne światła lata!

O dalekie, pełne światła lata!

(fragmenty)

O błogie lata mojej młodości dalekiej,

Przeminęłyście rychło niczym sen zamglony.

Czas nie zmienił mnie, płynąc na kształt wartkiej rzeki.

Nieuległy czasowi, jestem niezmieniony,

Jestem ten sam na wieki.

 

Poświęciłem me życie lubej okrutnicy,

Posłuszny jej jak panu nędzni niewolnicy.

Jestem ten sam na wieki.

 

Jeśli jak ja ktoś broni wierności najszczerzej,

Odczuwam tylko litość dla takich rycerzy.

Jestem ten sam na wieki.

 

Czy wie o mej miłości luba — skarb daleki?

Gdziekolwiek się znajduję, jestem z nią złączony,

Czas nie zmienił mnie, płynąc na kształt wartkiej rzeki.

Nieuległy czasowi, jestem niezmieniony,

Jestem ten sam na wieki.