Wiersz miłosny Aleksandra Nawrockiego pod tytułem Do ciebie

Do ciebie

Kraj twój słyszę — twoimi uszami,

twój widnokres — twoimi oczami,

idziesz tak, jak ktoś, kto bardzo kocha,

kiedy marzysz — tęcza w twoich włosach,

obłaskawiasz i kamień i wilka,

gdy dłoń swoją na mej ręce kładziesz

i zamykasz się w sobie jak szpilka,

kiedy ból się na tobie chce sprawdzić.